Nieuwsoverzicht

Nieuwe voorzitter

Gisteren tijdens de jaarvergadering was Wilfried Groot Zevert aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter voor Concordia. Gelukkig is er tijdig een geschikte opvolger gevonden. Chantal te Braake zal de komende periode de rol van voorzitter op zich nemen.
Tijdens de jaarvergadering en het afgelopen kerstconcert werd Wilfried uiteraard op gepaste wijze in het zonnetje gezet.

Chantal veel plezier en succes, laten we er samen een succes van maken! 

Het bestuur van Muziekvereniging Concordia bestaat uit de volgende
personen
Chantal te Braake – Voorzitter
Lynn IJzerreef – Secretaris
Thomas Brevink – Penningmeester
Niels Nijhuis – Bestuurslid
Marlijn te Brake- Bestuurslid
Sharon Hofstede- Bestuurslid
Jelle Klein Gunnewiek – Bestuurslid

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
de vereniging. Zij sturen de diverse commissies aan binnen de vereniging.
Elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket waardoor de werkzaamheden binnen
het bestuur gelijkmatig worden verdeeld.

Het bestuur is te bereiken door contact op te nemen met de secretaris.
Lynn IJzereef
info@concordiabeltrum.nl

Naast het bestuur zijn verschillende commissies actief zoals de orkest-commissie, slagwerk-commissie, jeugd-commissie, beheerscommissie, SOK-team, STC-team.

© 2018 Muziekvereniging Concordia Beltrum