Nieuwsoverzicht

Wilfried en Wigbert benoemd tot Ereleden

Op zondag 3 september heeft Muziekvereniging Concordia, op voordracht van het bestuur, Wilfried Groot Zevert en Wigbert te Brake benoemd tot Ereleden van de vereniging. Dit als waardering voor hun grote inzet en bijzondere verdiensten.

Zowel Wilfried als Wigbert hebben de afgelopen elf jaar zitting gehad in het bestuur, respectievelijk als voorzitter en secretaris. Zij wisten destijds de vereniging nieuw leven in te blazen met een duidelijke structuur en  toekomstvisie. Beide heren hebben tijdens hun bestuursperiode vele vernieuwingen binnen de vereniging geïnitieerd, waaronder het aantrekken van een nieuwe dirigent, de veranderende naamgeving, de opzet van diverse projecten voor de muzikanten van de toekomst (o.a. Windkracht 6, Muziek Maak Je Zelf), het realiseren van diverse lesruimtes in de voormalige peuterspeelzaal, de verbouw van de entree en de parkeerplaats, de investering in een nieuwe licht- en geluidsinstallatie en de plaatsing van zonnepanelen. Naast het denkwerk steken beide heren ook graag de handen uit de mouwen. Bij allerlei klussen in- en om het verenigingsgebouw hebben zij het nodige werk verzet. En ook vandaag de dag zijn beide heren op diverse terreinen actief voor de vereniging.

Mede dankzij hun grote inzet en betrokkenheid staat er anno 2017 een enthousiaste, gezonde en ambitieuze vereniging!

De huldiging, welke de afgelopen maanden in alle geheim werd voorbereid door het bestuur van Concordia, vond zondag 3 september plaats,  voorafgaand aan de jaarlijkse Festunique optocht. In het bijzijn van de gehele vereniging werden beide heren, volledig verrast, in het zonnetje gezet en voorzien van de bijbehorende oorkondes en speldjes.

 

 

© 2018 Muziekvereniging Concordia Beltrum